SVH1
SVH2
SVH3
SVH4
SVH5
SVH6

Zonder de gastvrijheid van de ouders is het werk van de stichting onmogelijk. De warmte en liefde voor hun gastkind is de spil van onze activiteiten. Momenteel zijn er ruim honderd gastgezinnen bij de stichting aangesloten. 

 

De Kinderen 


De kinderen komen uit tehuizen, die door heel Hongarije zijn gelegen. In deze tehuizen wonen de kinderen in grote of middelgrote groepen van 12 tot 25 kinderen per groep. Weliswaar worden de kindertehuizen, net als in Nederland, teruggebracht naar kleinere wooneenheden in bijv. villa’s, maar dat is nog lang niet door heel Hongarije het geval. Ze zijn duidelijke en ferme regelgeving gewend waarbij de klemtoon ligt bij “géén last” geven dit heeft tot gevolg dat de kinderen geneigd zijn tot dagenlang televisie, video en/of computerspelletjes spelen. Actie moet écht vanuit het gastgezin komen, waarbij enige stellige overredingskracht nodig kan zijn. Ook spelen uit zich zelf is een veelal onbekend gegeven, wanneer ze worden uitgenodigd tot spel doet men mee echter, stopt de ander dan is het spel ook afgelopen, doorspelen zal er in veel gevallen niet in zitten.

 

Verblijfsduur


De kinderen kunnen worden uitgenodigd voor de zomer en kerstvakantie. Voor de zomer geldt een periode van 6 weken en voor de kerstvakantie is dit 2 weken. De zomervakantie is opgedeeld in twee periodes van 3 weken zodat het gastgezin de mogelijkheid heeft om het gastkind voor een eerste dan wel een tweede periode van 3 weken uit te nodigen. De datums verschillen per jaar en zijn per januari van het nieuwe jaar te vinden op onze website. Echter, de eerste keer dat een gastkind bij een Nederlands gezin wordt uitgenodigd is dit voor een periode van 3 weken. Reden hiervoor is het feit dat zowel het gastkind als het gastgezin zo’n eerste keer aan elkaar moet wennen. Van beide kanten zijn de indrukken en onwennigheden legio aanwezig. Onze ervaring leert ons dat een eerste periode van 3 weken lang genoeg is om het leuk te hebben en te houden met elkaar. Vergeet ook uw eigen kinderen niet die in deze periode een stap(je) opzij moeten zetten. Het gebeurt zelfs met eigen neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes dat het geplande logeerpartijtje (te) lang duurt en er onenigheid gaat optreden.

 

Taal


De meeste kinderen spreken alleen Hongaars (Magyar = Makdjaar), een mooie maar oh zo moeilijke taal, nergens aan verwant en niet of nauwelijks te herleiden. Toch zijn er in de praktijk weinig echte taalproblemen.
Kinderen leren snel en bij echte problemen is er via uw regiocoördinator altijd en in principe 24 uur per dag een tolk bereikbaar. Er zijn woordenboeken beschikbaar die via  de stichting verkrijgbaar zijn, maar een hoe en wat in het Hongaars maakt ook veel duidelijk. Daarnaast is er sinds het ontstaan van de EU een website www.woordenboek.eu dat beide talen in elkaar per woord (soms via het Engels) of per zin voor u vertaalt. In de eerste week van verblijf in Nederland neemt de regiotolk telefonisch contact met u op om te vragen hoe het gaat en of hij/zij u mogelijk taalkundig ergens mee van dienst kan zijn. Ook bent u verplicht om de tolk met het kind in het Hongaars te laten spreken en het haar/zijn bevindingen te laten vertellen. Op deze manier kunnen wij ook te weten komen of het kind het naar zijn/haar zin heeft of dat er misschien onduidelijkheden zijn die op deze manier weg kunnen worden genomen.

 

Ons Advies:


Spreek langzaam en duidelijk en STACCATO of wel met één woord zinnetjes zoals: kom, ga, zitten, slapen, limonade, eten, drinken, zwemmen. Het lijkt een beetje op het leger, maar met een vraagteken erachter klinkt het al een stuk vriendelijker en vraag aan het kind of hij/zij het woord wil herhalen. U zult merken dat het kind na enkele dagen zelf de geleerde woorden gaat gebruiken en u kunt vanaf dat moment de woorden voorzichtig aan elkaar gaan breien, zoals: KOM we gaan SLAPEN. Ook het aanwijzen van IK, JIJ HIJ, ZIJ en U is prettig om dit vanaf het begin aan te leren, zoals het ook leuk is om het meervoudspel te spelen. Bijv. als men in de auto onderweg is naar oma en men rijdt langs weilanden, dan staan er vaak dieren in de wei. Benoem het dier Schaap en vermeldt dan de meervoudsvorm Schapen. Het kind zal veelal zelf oppikken dat meervoud komt met en of s en zal er met plezier een wedstrijdje van willen maken om het goed te doen. Daarnaast zijn er veel gezinnen die bij aankomst van het kind de eerste keer hun hele huis volhangen met “naambriefjes”. Uiteindelijk blijft het uitproberen wat het kind het beste ligt.

 

Gedrag


De kinderen zijn meestal gewend aan orde, regelmaat en duidelijkheid. Vaak zijn er strenge regels die gericht zijn om de kinderen zo min mogelijk overlast voor de begeleider(s) van het tehuis te geven. Ook u moet verlangen dat de kinderen zich aan “uw huisregels” houden net zoals u dit van uw eigen kind(eren) verlangt. Maak het uw gastkind niet extra moeilijk door in de beginperiode te soepel te zijn; dat is vragen om moeilijkheden. Het kind heeft nooit geleerd om met vrijheid en eigen keuzes om te gaan of om zelf te mogen bepalen / aangeven wat hij of zij wil en zal dan beginnen de uitersten op te zoeken. Als u het kind op een gelijke manier behandelt als uw eigen kind(eren) – en daar hoort corrigeren en straffen ook bij – dan zult u merken dat het kind zich snel aanpast aan uw gezinsleven en uw huisregels als normaal zal ervaren.

 

Uit de praktijk


Een gastgezin maakte hun kind duidelijk dat het ongevraagd drinken uit de koelkast mocht pakken, er vanuit gaande dat het kind, net als hun eigen kinderen, maat zou kunnen houden. Het betreffende kind was niet gewend daar zelf beslissingen over te nemen en cola en sinas worden bijna niet geschonken in het tehuis waar het vandaan kwam. Resultaat: binnen een dag was niet alleen alle drank, maar ook het broodbeleg en overige zaken verdwenen in de maag van het kind. Overleg met uw eigen kinderen hoe de huisregels voor de eerste periode aan te passen zodat ook zij bijv. in die periode vragen om iets te drinken te pakken en versoepel op termijn uw regel dat het kind zelf zou mogen pakken.

 

Eten en Drinken


Bedenk dat alles anders is voor de Hongaarse kinderen. De tafelmanieren, de gerechten, de smaken en het drinken tijdens de warme maaltijd. Het ene kind past zich makkelijker aan dan het andere. Laat het kind zoveel mogelijk met de pot mee-eten; u ontdekt dan vanzelf hun voorkeuren. Stel dat het kind in ieder geval moet proeven wat er op tafel staat en geef niet al te snel toe. Schep een kleine hoeveelheid op wat het op “moet” eten. Veelal, zeker wanneer het kind in de gaten krijgt dat er niet vanzelfsprekend een ander gerecht komt, zal het na de eerste portie toegeven dat het wel lekker is en om meer vragen. Ook het krijgen van ander eten dan de overige tafelgenoten kan door het kind worden misbruikt om “het anders zijn” te benadrukken, hetgeen door hem of haar volledig zal worden uitgebuit. Wat zou het met u doen als je voor een keer in je leven merkt dat je bijzonder bent?

 

Slapen


Bedenk dat het kind de eerste twee dagen erg moe kan zijn.
Niet alleen de busreis en de bijkomende spanning van de ontmoeting met het nieuwe gastgezin vragen veel energie, maar ook het Nederlandse ritme is anders dan het kind gewend is. Over het algemeen zijn de Nederlandse gezinnen actiever en ondernemender door het beoefenen van sport, het buitenspelen met andere kinderen uit de straat of buurt, stukjes fietsen of bij familie, vrienden of buren op bezoek gaan. In de kindertehuizen vervelen de kinderen zich vaak en gaan om de tijd te doden veelal zomaar een uurtje slapen. Mits gedoseerd, kan het helemaal geen kwaad om dit aan het kind toe te staan. Het kind kan zich even terug trekken uit de Hollandse drukte en u heeft ook een uurtje de handen vrij. Echter, laat het uurtje niet te lang duren en maak het kind na een uur ook wakker om iets te ondernemen. Zet het niet voor de televisie of computer of DVD recorder omdat u dan binnen de kortste keren een kind in huis heeft dat zich via slaap en televisie kijken of computerspelletjes spelen onttrekt aan het huiselijk gebeuren en de situatie middels dit gedrag volledig naar zijn/haar hand zal zetten. Er zijn weinig gezinnen, zelfs de “oude rotten in het vak” die dit drie weken weten vol te houden.

 

Huisdieren


In de meeste tehuizen zijn huisdieren om praktische redenen verboden. Bovendien is het in Hongarije niet de gewoonte om huisdieren (honden en katten) in huis te hebben en zijn honden vaak aanwezig als waakdier.
Houd de omgang van uw gastkind met uw huisdier dan ook altijd goed in de gaten, pestgedrag is ze niet vreemd en corrigeer dit gedrag dan ook met stemverheffing en bestraffend als dit gedrag zich voordoet. Een “straf” die altijd werkt is om het kind te laten zorgen dat het huisdier zijn eten en drinken op tijd krijgt of uit gelaten wordt. Doe dit wel altijd samen met het kind.

 

Verjaardag en Naamdag


Behalve de verjaardag wordt in Hongarije de naamdag van het kind gevierd. De naamdag is zelfs nog belangrijker dan de verjaardag. Slingers, limonade, koek, visite en kleine cadeautjes, met de nadruk op klein, worden dan ook op prijs gesteld.

 

Terug naar Hongarije en dan……


Wanneer u samen met uw gastkind een fijne vakantie hebt gehad en u besluit om inderdaad het contact met het kind te continueren dan biedt de stichting u de mogelijkheid om, behalve met de zomervakantie, uw gastkind ook uit te nodigen voor een kerstvakantie.